Tài khoản #50696

Liên Quân Mobile
275,000 CARD
192,500 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 24

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 11000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.