Tài khoản #50695

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 36

• Trang phục: 29

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 100

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.