Tài khoản #47425

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 30

• Trang phục: 21

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 3000

• Mô tả: Garena trắng thông tin - Sắp ra đá quý

Hình ảnh chi tiết

.