Tài khoản #47288

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 28

• Trang phục: 20

• Bậc ngọc: 67

• Rank: Bạc I

• Vàng: 1500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.