Tài khoản #47285

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 25

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng III

• Vàng: 809

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.