Tài khoản #47279

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 27

• Trang phục: 29

• Bậc ngọc: 66

• Rank: Bạc II

• Vàng: 11000

• Mô tả: Sắp ra đá quý - dư 177 quân huy

Hình ảnh chi tiết

.