Tài khoản #44456

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 19

• Bậc ngọc: 76

• Rank: Bạc I

• Vàng: 830

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.