Tài khoản #42476

Liên Quân Mobile
275,000 CARD
192,500 ATM

• Số tướng: 35

• Trang phục: 21

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 2200

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.