Tài khoản #40511

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 23

• Trang phục: 15

• Bậc ngọc: 55

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 3600

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.