Tài khoản #40511

Liên Quân Mobile
240,000 CARD
168,000 ATM

• Số tướng: 23

• Trang phục: 15

• Bậc ngọc: 55

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 3600

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.