Tài khoản #39633

Liên Quân Mobile
330,000 CARD
231,000 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 27

• Bậc ngọc: 61

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 113

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.