Tài khoản #3769

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 38

• Trang phục: 24

• Bậc ngọc: 70

• Rank: Bạch kim III

• Vàng: 13900

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.