Tài khoản #3762

Liên Quân Mobile
420,000 CARD
294,000 ATM

• Số tướng: 31

• Trang phục: 23

• Bậc ngọc: 70

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 6400

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.