Tài khoản #37332

Liên Quân Mobile
275,000 CARD
192,500 ATM

• Số tướng: 27

• Trang phục: 21

• Bậc ngọc: 82

• Rank: Kim cương I

• Vàng: 1117

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.