Tài khoản #37329

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 25

• Trang phục: 14

• Bậc ngọc: 63

• Rank: Bạc II

• Vàng: 1300

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.