Tài khoản #37319

Liên Quân Mobile
275,000 CARD
192,500 ATM

• Số tướng: 23

• Trang phục: 27

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng II

• Vàng: 5900

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.