Tài khoản #37318

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 21

• Bậc ngọc: 78

• Rank: Bạc I

• Vàng: 379

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.