Tài khoản #34444

Liên Quân Mobile
100,000 CARD
70,000 ATM

• Số tướng: 28

• Trang phục: 11

• Bậc ngọc: 64

• Rank: Bạc II

• Vàng: 51

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.