Tài khoản #32270

Liên Quân Mobile
275,000 CARD
192,500 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 12

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Cao thủ

• Vàng: 3000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.