Tài khoản #32269

Liên Quân Mobile
330,000 CARD
231,000 ATM

• Số tướng: 25

• Trang phục: 13

• Bậc ngọc: 77

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 5400

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.