Tài khoản #28708

Liên Quân Mobile
300,000 CARD
210,000 ATM

• Số tướng: 31

• Trang phục: 15

• Bậc ngọc: 72

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 1000

• Mô tả: đã mở sổ xứ mệnh

Hình ảnh chi tiết

.