Tài khoản #25548

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 27

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 6300

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.