Tài khoản #25541

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 20

• Bậc ngọc: 42

• Rank: Vàng III

• Vàng: 2444

• Mô tả: sắp ra đá quý

Hình ảnh chi tiết

.