Tài khoản #24771

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 33

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 69

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 5300

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.