Tài khoản #24768

Liên Quân Mobile
315,000 CARD
220,500 ATM

• Số tướng: 28

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 68

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 3200

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.