Tài khoản #22427

Liên Quân Mobile
225,000 CARD
157,500 ATM

• Số tướng: 28

• Trang phục: 17

• Bậc ngọc: 74

• Rank: Vàng I

• Vàng: 9000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.