Tài khoản #21216

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 25

• Trang phục: 14

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Vàng III

• Vàng: 11900

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.