Tài khoản #18512

Liên Quân Mobile
350,000 CARD
245,000 ATM

• Số tướng: 26

• Trang phục: 21

• Bậc ngọc: 71

• Rank: Kim cương V

• Vàng: 8900

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.