Tài khoản #1825

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 67

• Rank: Bạc III

• Vàng: 5800

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.