Tài khoản #1821

Liên Quân Mobile
250,000 CARD
175,000 ATM

• Số tướng: 33

• Trang phục: 27

• Bậc ngọc: 77

• Rank: Vàng I

• Vàng: 500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.