Tài khoản #1801

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 28

• Trang phục: 16

• Bậc ngọc: 60

• Rank: Vàng I

• Vàng: 5000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.