Tài khoản #158

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 27

• Trang phục: 18

• Bậc ngọc: 82

• Rank: Bạch kim IV

• Vàng: 400

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.