Tài khoản #14934

Liên Quân Mobile
175,000 CARD
122,500 ATM

• Số tướng: 32

• Trang phục: 16

• Bậc ngọc: 68

• Rank: Vàng I

• Vàng: 1851

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.