Tài khoản #14930

Liên Quân Mobile
200,000 CARD
140,000 ATM

• Số tướng: 20

• Trang phục: 19

• Bậc ngọc: 78

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 78

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.