Tài khoản #14929

Liên Quân Mobile
325,000 CARD
227,500 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 24

• Bậc ngọc: 60

• Rank: Vàng IV

• Vàng: 4200

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.