Tài khoản #13425

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 22

• Trang phục: 15

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim II

• Vàng: 2500

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.