Tài khoản #1244

Liên Quân Mobile
150,000 CARD
105,000 ATM

• Số tướng: 27

• Trang phục: 16

• Bậc ngọc: 90

• Rank: Bạch kim V

• Vàng: 11000

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.