Tài khoản #1243

Liên Quân Mobile
125,000 CARD
87,500 ATM

• Số tướng: 29

• Trang phục: 19

• Bậc ngọc: 80

• Rank: Bạc I

• Vàng: 100

• Mô tả: Garena trắng thông tin

Hình ảnh chi tiết

.