Giá tiền
Rank
Vàng tối thiểu
Sắp xếp theo
#34444

Rank Bạc II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 28

Trang phục: 11

Bậc ngọc: 64

180,000đ 200,000đ

#24771

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 33

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 69

270,000đ 300,000đ

#24768

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 28

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 68

315,000đ 350,000đ

#22427

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 28

Trang phục: 17

Bậc ngọc: 74

225,000đ 250,000đ

#21226

Rank Vàng IV

Ngọc chuẩn 90 AP AD

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 11

Bậc ngọc: 90

240,000đ 300,000đ

#17940

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 24

Trang phục: 21

Bậc ngọc: 90

245,000đ 350,000đ

#14934

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 32

Trang phục: 16

Bậc ngọc: 68

245,000đ 350,000đ

#14929

Rank Vàng IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 24

Bậc ngọc: 60

325,000đ 500,000đ

#13425

Rank Bạch kim II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 22

Trang phục: 15

Bậc ngọc: 90

240,000đ 300,000đ

#12706

Rank Vàng II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 24

Bậc ngọc: 66

300,000đ 600,000đ

#12703

Rank Bạc I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 22

Bậc ngọc: 66

245,000đ 350,000đ

#7553

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 30

Trang phục: 15

Bậc ngọc: 90

210,000đ 300,000đ

#7551

Rank Vàng IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 67

245,000đ 350,000đ

#6743

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 34

Trang phục: 25

Bậc ngọc: 63

300,000đ 500,000đ

#6742

Rank Vàng III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 13

Bậc ngọc: 81

198,000đ 300,000đ

#5997

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 16

Bậc ngọc: 70

231,000đ 350,000đ

.