Giá tiền
Rank
Vàng tối thiểu
Sắp xếp theo
#175

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 22

Bậc ngọc: 90

150,000đ 300,000đ

#158

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 27

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 82

150,000đ 300,000đ

.