Giá tiền
Rank
Vàng tối thiểu
Sắp xếp theo
#85242

Rank Bạch kim III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 17

Bậc ngọc: 70

300,000đ

#85240

Rank Bạch kim II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 31

Trang phục: 38

Bậc ngọc: 77

350,000đ

#84693

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 32

Trang phục: 17

Bậc ngọc: 74

250,000đ

#84690

Rank Bạch kim II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 37

Trang phục: 26

Bậc ngọc: 90

350,000đ

#84687

Rank Bạch kim III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 27

Trang phục: 22

Bậc ngọc: 61

220,000đ

#84686

Rank Bạch kim I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 13

Bậc ngọc: 90

300,000đ

#83215

Rank Kim cương III

Ngọc lv 30 bị phá

Xem chi tiết

Tướng: 28

Trang phục: 34

Bậc ngọc: 30

250,000đ

#83208

Rank Bạch kim II

Sắp ra đá quý 7 lần quay nữa

Xem chi tiết

Tướng: 35

Trang phục: 26

Bậc ngọc: 90

400,000đ

#83207

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 46

Trang phục: 35

Bậc ngọc: 60

400,000đ

#82021

Rank Bạch kim III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 44

Trang phục: 23

Bậc ngọc: 90

600,000đ

#82020

Rank Bạch kim II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 36

Trang phục: 30

Bậc ngọc: 79

500,000đ

#82018

Rank Kim cương IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 26

Trang phục: 22

Bậc ngọc: 90

350,000đ

#82016

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 42

Trang phục: 24

Bậc ngọc: 61

350,000đ

#80529

Rank Vàng II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 40

Trang phục: 39

Bậc ngọc: 75

400,000đ

#80528

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 47

Trang phục: 28

Bậc ngọc: 85

400,000đ

#80526

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 40

Trang phục: 25

Bậc ngọc: 70

350,000đ

.