Giá tiền
Rank
Vàng tối thiểu
Sắp xếp theo
#25541

Rank Vàng III

sắp ra đá quý

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 20

Bậc ngọc: 42

175,000đ 350,000đ

#55238

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 20

Bậc ngọc: 83

175,000đ 350,000đ

#59613

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 22

Trang phục: 25

Bậc ngọc: 90

175,000đ 350,000đ

#21216

Rank Vàng III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 14

Bậc ngọc: 90

175,000đ 350,000đ

#40511

Rank Vàng IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 23

Trang phục: 15

Bậc ngọc: 55

150,000đ 300,000đ

#67192

Rank Vàng II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 27

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 79

150,000đ 300,000đ

#86704

Rank Bạch kim III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 31

Trang phục: 27

Bậc ngọc: 90

350,000đ

#86696

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 40

Trang phục: 37

Bậc ngọc: 90

350,000đ

#85242

Rank Bạch kim III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 17

Bậc ngọc: 70

300,000đ

#84693

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 32

Trang phục: 17

Bậc ngọc: 74

250,000đ

#84690

Rank Bạch kim II

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 37

Trang phục: 26

Bậc ngọc: 90

350,000đ

#84687

Rank Bạch kim III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 27

Trang phục: 22

Bậc ngọc: 61

220,000đ

#84686

Rank Bạch kim I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 25

Trang phục: 13

Bậc ngọc: 90

300,000đ

#83215

Rank Kim cương III

Ngọc lv 30 bị phá

Xem chi tiết

Tướng: 28

Trang phục: 34

Bậc ngọc: 30

250,000đ

#83208

Rank Bạch kim II

Sắp ra đá quý 7 lần quay nữa

Xem chi tiết

Tướng: 35

Trang phục: 26

Bậc ngọc: 90

400,000đ

#83207

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 46

Trang phục: 35

Bậc ngọc: 60

400,000đ

.