Giá tiền
Rank
Vàng tối thiểu
Sắp xếp theo
#85236

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 34

Trang phục: 41

Bậc ngọc: 80

800,000đ

#18512

Rank Kim cương V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 26

Trang phục: 21

Bậc ngọc: 71

350,000đ 700,000đ

#3762

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 31

Trang phục: 23

Bậc ngọc: 70

350,000đ 700,000đ

#47285

Rank Vàng III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 32

Trang phục: 25

Bậc ngọc: 90

350,000đ 700,000đ

#25548

Rank Bạch kim IV

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 27

Trang phục: 17

Bậc ngọc: 90

350,000đ 700,000đ

#1813

Rank Vàng III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 28

Trang phục: 27

Bậc ngọc: 90

300,000đ 600,000đ

#28708

Rank Kim cương V

đã mở sổ xứ mệnh

Xem chi tiết

Tướng: 31

Trang phục: 15

Bậc ngọc: 72

300,000đ 600,000đ

#1829

Rank Vàng III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 21

Trang phục: 23

Bậc ngọc: 87

300,000đ 600,000đ

#6741

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 29

Trang phục: 17

Bậc ngọc: 90

300,000đ 600,000đ

#6750

Rank Kim cương V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 36

Trang phục: 26

Bậc ngọc: 90

300,000đ 600,000đ

#56679

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 27

Trang phục: 21

Bậc ngọc: 90

300,000đ 600,000đ

#7547

Rank Vàng I

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 31

Trang phục: 24

Bậc ngọc: 62

300,000đ 600,000đ

#71314

Rank Bạch kim V

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 37

Trang phục: 25

Bậc ngọc: 90

300,000đ 600,000đ

#47279

Rank Bạc II

Sắp ra đá quý - dư 177 quân huy

Xem chi tiết

Tướng: 27

Trang phục: 29

Bậc ngọc: 66

300,000đ 600,000đ

#3767

Rank Vàng III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 26

Trang phục: 18

Bậc ngọc: 90

300,000đ 600,000đ

#55232

Rank Bạch kim III

Garena trắng thông tin

Xem chi tiết

Tướng: 32

Trang phục: 21

Bậc ngọc: 90

300,000đ 600,000đ

.